Т.П Мели не врши продажба на алкохол на лица под 18 год.
Т.П Мели не складира алкохол на продажната локација.

Не постојат продукти во моментов.